Các dạng visa định cư Mỹ theo diện việc làm

0
1088

Hàng năm, chính phủ Mỹ cho phép hàng trăm người định cư theo diện việc làm. Nếu bạn qua Mỹ làm việc và sinh sống 5 năm thì có thể trở thành công dân Mỹ một cách chính thống, được nhập quốc tịch Mỹ. Dưới đây sẽ là các dạng định cư Mỹ theo diện việc làm để bạn tham khảo.

1/ Visa định cư Mỹ EB-1

Visa định cư mỹ diện việc làm ưu tiên 1 (Visa EB-1) dành cho những người được coi là những lao động được ưu tiên, chiếm 28,6% trong tất cả các loại visa diện việc làm hàng năm.

Có 3 loại Visa EB-1:

  • Visa EB-1A dành cho những người có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực thể thao, giáo dục, kinh doanh, nghệ thuật, hoặc khoa học.
  • Visa EB-1B dành cho những nhà nghiên cứu hoặc những giáo sư xuất sắc.
  • Visa EB-1C dành cho những nhà quản lý hoặc lãnh đạo đa quốc gia.

Visa định cư Mỹ dạng EB-3

Visa định cư Mỹ dạng EB-3

2/ Visa định cư EB-2

Visa định cư mỹ EB-2 dành cho những lao động nước ngoài có trình độ cao hoặc có khả năng đặc biệt di dân vì lợi ích quốc gia. Diện này chiếm khoảng 28.6% diện việc làm, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ là 2 nước chiếm tỷ lệ cao nhất và thương bị ứ đọng do đăng ký quá nhiều. Tháng 4 năm 2015, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã thông báo cắt giảm thị thực ưu tiên cho những đương đơn EB-2 sinh ra ở Ấn Độ và Trung Quốc.

Các chuyên gia có trình độ cao nộp hồ sơ qua quy trình PERM sẽ trải qua một quy trình gồm 3 bước:

Chủ thuê nộp Đơn xin Giấy phép Lao động cho Bộ Lao động (PERM).

Khi PERM được phê duyệt chủ thuê nộp I-140, Đơn xin di dân cho người lao động nước ngoài cho Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS).

Nếu ngày ưu tiên của họ là hiện tại, người lao động sẽ nộp I-485, Đơn thay đổi tình trạng nếu họ đang ở Mỹ. Nếu người lao động ở nước ngoài họ sẽ nộp đơn xin visa định cư thông qua quá trình giải quyết hồ sơ tại lãnh sự quán được quản lý bởi Trung tâm Visa quốc gia.

Đối với visa dành cho những người nước ngoài có khả năng đặc biệt di dân vì lợi ích quốc gia. Để đủ tư cách họ phải cho thấy rằng sự di dân sang Mỹ của họ sẽ làm lợi cho nền kinh tế, văn hóa hoặc giáo dục, hoặc sự thịnh vượng của nước Mỹ về sau nhờ khả năng đặc biệt của họ trong khoa học, nghệ thuật, hoặc kinh doanh. Nếu đủ điều kiện cho loại này, chủ thuê sẽ không phải nộp PERM thay mặt cho người lao động. Các ứng viên có thể tự bảo lãnh hoặc nộp đơn xin miễn trừ vì lợi ích quốc gia thông qua những chủ thuê. Ứng viên không cần phải đến Bộ Lao động và chỉ phải nộp Đơn I-140 và Đơn thay đổi tình trạng hoặc qua giải quyết hồ sơ tại lãnh sự quán để nhận thẻ xanh từ USCIS.

Định cư Mỹ diện EB-3

Định cư Mỹ diện EB-3

3/ Visa định cư EB-3

Visa định cư ở mỹ diện việc làm ưu tiên 3 (visa EB-3) dành cho các lao động lành nghề, lao động không có chuyên môn, và các lao động có chuyên môn. Visa EB-3 dành cho các lao động có bằng đại học hoặc cao đẳng trong ít nhất 4 năm, các lao động lành nghề có 2 năm đào tạo nghề hoặc kinh nghiệm làm việc hoặc dành cho các lao động không có chuyên môn làm các công việc không theo mùa vụ đòi hỏi dưới 2 năm đào tạo nghề hoặc kinh nghiệm việc làm. Tất cả các ứng viên EB-3 phải có Chứng chỉ Lao động của Bộ Lao động Mỹ (PERM). Giống với visa EB-1 và EB-2, 28.6% trong số các visa theo diện việc làm thuộc về loại visa EB-3 này. Các ứng viên xin visa EB-3 thường bị ứ đọng. Trên thực tế, có sự ứ đọng lên đến gần 10 năm đối với các ứng viên từ một vài quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc.

4/ Visa định cư EB-4

Visa định cư tại mỹ EB-4 dành cho các di dân đặc biệt. Hầu hết các loại visa này được phân cho những người làm việc tôn giáo. Ngoài ra, diện này cũng dành cho các phát thanh viên, biên dịch viên người Iraq và Afghanistan, nhà vật lý, quân nhân, người lao động của tổ chức quốc tế, người lao động vùng kênh Panama, những người Iraq đã trợ giúp Mỹ, và các nhân viên đã nghỉ hưu của khối NATO. Có khoảng 7% trong số tất cả các visa theo diện việc làm trên toàn thế giới là dành cho các di dân đặc biệt theo diện EB-4. Visa EB-4 bị sử dụng không đúng mức và chỉ tiêu visa EB-4 ít khi đáp ứng được. Trên thực tế, nhiều visa EB-4 lại được phân bổ trong số các hạng visa theo diện việc làm khác gần cuối năm tài chính.

Định cư mỹ diện việc làm EB-3

Định cư mỹ diện việc làm

5/ Visa EB-5

Visa diện việc làm ưu tiên 5 (visa EB-5) là dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Các ứng viên xin visa EB-5 phải đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ mà tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian. Các ứng viên EB-5 phải đầu tư một khoản vốn là $500.000 hoặc $1000.000 vào một doanh nghiệp thương mại Mỹ. Yêu cầu về khoản vốn bắt buộc phụ thuộc vào nơi công ty Mỹ nhận khoản đầu tư được đặt. Các nhà đầu tư theo diện EB-5 có quyền lựa chọn đầu tư vào các doanh nghiệp được gọi là các Trung tâm Khu vực mà được USCIS chỉ định quản lý các dự án đầu tư EB-5. USCIS cấp 10.000 visa cho các ứng viên diện EB-5 hàng năm. Trong số những visa này, 3.000 visa được cấp cho những người nước ngoài đầu tư vào các Trung tâm Khu vực EB-5.

Định cư mỹ diện EB-5

Định cư mỹ diện EB-5

Nguồn: Tổng hợp

Một số bài viết liên quan: