CÓ ĐỦ GIẤY TỜ THÌ CÓ ĐƯỢC CẤP VISA KHÔNG?

0
576
Hỏi:
Tôi có nhiều bạn bè đã xin visa du lịch Mỹ. Số được cấp và không được cấp cũng tương đương nhau, do đó tôi không biết phải làm thế nào để xác suất được cấp visa du lịch Mỹ lên cao nhất.
Khi đi phỏng vấn, có phải tôi chuẩn bị hết giấy tờ du lịch Mỹ thì sẽ được cấp visa hay không?
Đáp:
Tùy từng trường hợp cụ thể mà du lịch mỹ cần giấy tờ gì?  Và các loại giấy tờ mà bạn đề cập ở đây cụ thể là loại giấy tờ gì? Theo như trình bày của bạn, chúng tôi vẫn chưa thấy rõ được các chi tiết của hồ sơ.
Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng, viên chức Lãnh Sự khi phỏng vấn sẽ phải áp dụng điều khoản 214(b) của Luật di trú và nhập tịch Hoa Kỳ (INA) để quyết định xem đương đơn có đủ điều kiện được cấp visa không. Một phần điều khoản này nêu rằng: Mỗi đương đơn xin visa sẽ được coi như có ý định định cư cho đến khi đương đơn, vào thời điểm xin cấp visa, thuyết phục được viên chức lãnh sự rằng đương đơn hội đủ điều kiện được cấp visa.
Điều này có nghĩa là viên chức lãnh sự – theo tinh thần của điều luật – luôn xem như đương đơn đang có ý định định cư tại Hoa Kỳ cho đến khi đương đơn chứng minh được điều ngược lại.
Bạn có thể đưa ra những chứng minh dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng khi tổng hợp lại thì những bằng chứng đó phải đủ thuyết phục viên chức lãnh sự tin rằng những mối ràng buộc về xã hội, gia đình, kinh tế và các ràng buộc khác ở Việt Nam là lý do buộc bạn phải rời khỏi nước Mỹ khi kết thúc thời gian lưu trú tạm thời.
Bạn nên chuẩn bị và hệ thống hóa hồ sơ của mình theo các tiêu chí sau:
–  Mục đích sử dụng visa,
–  Khả năng tài chính,
–  Các mối quan hệ ràng buộc tại Việt Nam.
để trình bày trường hợp của mình thật rõ ràng và chính xác.
Bạn có thể yêu cầu buổi phỏng vấn được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
Một số bài viết liên quan: